Digital utomhusreklam ger 52% bättre effekt än statisk skylt

Rörliga utomhusannonser ses oftare (+29%). De syns också från ett större avstånd, och beskådas längre (+18%) än statiska annonser. Dessa faktorer bidrar till en total effektökning av 52% mot traditionell statisk utomhusreklam.

Ökad uppmärksamhet

Resultaten visar tydligt hur rörliga annonser beskådas oftare än statiska. I genomsnitt höjer rörlighet uppmärksamheten på en annons med 29% mot statiska annonser.

Längre uppmärksamhet

Ett annat intressant resultat av studien var att människor fortsätter titta på rörliga digitala skärmar längre än på statiska. Med andra ord behåller de uppmärksamheten betydligt längre. Genomsnittstiden man spenderar på en annons ökar med 18% om den är rörlig. Detta är anmärkningsvärt för en annons som befinner sig i en mycket rörig miljö.

Sedd från större avstånd

Statiska utomhusannonser i stationen fångade blicken från i genomsnitt 8,6 meter, medan rörliga digitala annonser började ses från 9,1 meter i genomsnitt. Även detta resultat är signifikant med tanke på omgivningen som dessa annonser konkurrerar i.Om rapporten
I denna första rapport från undersökningen visas tydligt hur rörliga utomhusannonser ökar den visuella uppmärksamheten hos förbipasserande. Ökad synlighet kombinerad med längre uppmärksamhet från större avstånd resulterar I betydligt högre effekt. Resultaten kommer från en stor studies om genomfördes av undersökningsbyrån Validators, I uppdrag av Kinetic, Exterion Media och Ngage Media. Studien genomfördes under några veckor på centralstationen I Amsterdam. Bland annat fick respondenter gå runt med Eye Tracking glasögon. Även djupintervjuer genomfördes. Man kunde därmed mäta både verklig visuell uppmärksamhet samt erinran och minnen och mäta skillnaden mellan statisk utomhusreklam och rörliga digitala skyltar.